Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

v rámci novoročního úvodníku mi dovolte ne bilancovat a ohlížet se za rokem právě proběhlým, ale spíš připravit se na to, co nám přinese ten nastávající.

Zpráva z workshopu One Health

V prostorách lékařské komory proběhl workshop pod společnou hlavičkou Jedno zdraví – One Health (OH) pod heslem Lékaři, dentisti, lékárníci a veterináři spolupracují od počátku studia do závěru své praxe.

Pozvánka na setkání absolventů z roku 1980

  Časopis Zvěrokruh 1/2020      Z činnosti komory

Novelizace zákona o veterinární péči

Od léta jsme měli možnost aktivně se účastnit a z těsné blízkosti pozorovat legislativní proces v Poslanecké sněmovně i v Senátu.

Předvánoční setkání zástupců komor

Letošní setkání pořádá Komora architektů v Centru architektury a městského plánování v Praze.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 1/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 14. 1. 2020 mediální komise 15. 1. […]

Případ pískajícího čipu

Revizní komise KVL ČR přijala stížnost chovatelky psa plemene bulteriér standard.

Falzifikát veterinárního receptu – MVDr. Karel Malina

Revizní komise KVL ČR upozorňuje na falzum veterinárního receptu, domněle vystaveného MVDr. Karlem Malinou. Matrika KVL ČR neeviduje a nikdy neevidovala žádného veterinárního lékaře jménem MVDr. Karel Malina.

Málopočetná plemena psů a koček – ODIS

Toto malé společenské plemeno má původ na Ukrajině, konkrétně ve městě Oděsa. Název odis v sobě ukrývá zkratku pro dlouhé „Oděsskaja Domašnaja Idealnaja Sobaka“.

Genetika

Amelogenesis imperfecta (AI), neboli familiární hypoplazie skloviny (FEH), je geneticky podmíněné onemocnění, které ovlivňuje kvalitu dočasných i stálých zubů psů.

Na aktuální téma: pohotovostní služby

Při jednáních představenstva KVL ČR jsme několikrát probírali problém pohotovostních služeb v některých okresech. Jádro diskuse spočívá v tom, že se klienti nemohou v době mimo běžnou pracovní dobu dovolat některým veterinárním lékařkám/lékařům, které běžně navštěvují se svými zvířaty.

Plzeňský pohodový veterinární ples

Po krátké přestávce se v sobotu 8. února 2020 v prostorách restaurace Na Spilce v plzeňském pivovaru uskuteční již 12. plzeňský pohodový veterinární ples.

Výroční konference ČAVLMZ

Pravidelným podzimním společenským rituálem je setkání veterinární veřejnosti na výroční konferenci České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (dále jen ČAVLMZ).

Epileptický seminář

Ve svém edukačním postgraduálním kalendáři jsem měl velkými písmeny zaznamenán podzimní termín semináře pořádaného pod organizačními křídly pilných pracovnic Samohýl Group a. s. a Nestlé Purina na téma epilepsie malých zvířat.

Zabíjí nás profese? Rozhovor s Petrou Sindern

Nejspíš ne všechny. Diskuze, na téma nedostatku empatie vůči kolegům a kolegyním vystaveným profesnímu stresu, vedoucímu často až k sebevraždám, kterou nastartoval úvodník v jednom z předcházejících čísel Zvěrokruhu, mě přiměla nabídnout Zvěrokruhu následující interview.