Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Petra Šinová

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

po patnácti měsících jsem opět dostala za úkol napsat pár řádků na úvod časopisu.

Dolný Kubín již po čtrnácté

Ve dnech 14.–15. února proběhl v Dolním Kubíně čtrnáctý ročník odbornospoločensko- športového podujatia, které slovenská Komora spolu se Státní veterinární správou (ŠPVS) organizuje pro zástupce státních veterinárních správ, profesních asociací a vzdělávacích institucí karpatského regionu; tedy Polska, české republiky a Slovenska.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 12. 3. 2020 revizní komise 17. 3. […]

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 2/2020      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Pozor na daňové přiznání

Na co si dát pozor při zpracování pro rok 2019 a případně něco zbytečně neopomenout

Pokud se rozhodnete sami si sestavit daňové přiznání z příjmů fyzických osob (DPFO), níže uvedu příklady, kde poplatníci často chybují. Celková koncepce růžového formuláře DPFO je založena na paragrafech zákona o daních z příjmu a je koncipovaná od § 6 až § 10.

Jak správně na pokoutníky

V agendě revizní komise se často objevují podněty členů KVL k řešení případů nezákonného výkonu veterinární činnosti , která spočívá nejčastěji ve vystavování veterinárních potvrzení neoprávněnými osobami (tzv. falešná razítka) nebo nezákonnou distribucí veterinárních léčiv prostřednictvím sociálních sítí.

Upozornění – rámcová smlouva

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Pro praxi  

Výzva

Vážené kolegyně a kolegové,

je to neuvěřitelné, ale v září 2020 si připomeneme

35 let od promoce na VŠV v Brně.

Rozhodli jsme se s kolegou Lubo Králem, že zorganizujeme setkání absolventů a společně toto jubileum oslavíme v říjnu 2020 v Brně.

Lundehund syndrom

Lundehund syndrom je dědičné onemocnění trávicího traktu výhradně psího plemene norský lundehund. Jde o kombinaci několika onemocnění trávicího traktu, jehož následkem je ztráta bílkovin.

Málopočetná plemena psů a koček – LAPINKOIRA

Lapinkoira neboli finský laponský pes je špicovité ovčácké plemeno původem z Finska.

Pozvánka na setkání absolventů z roku 1980

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Informace – zprávy – výzvy

Koronaviry

Koronaviry představují velmi rozsáhlou skupinu obalených virů, jejichž genom je tvořen pozitivní jednořetězcovou RNA, což virus predisponuje k mutacím a rekombinacím.

Novinky v preskripci veterinárních i humánních léčiv

Dne 1. 2. 2020 vešla v účinnost nová vyhláška týkající se předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Tato vyhláška č. 25/2020 Sb. nahradila původní vyhlášku č. 54/2008 Sb., včetně jejích novel, která řešila preskripci humánními i veterinárními lékaři. Nová vyhláška se tak týká pouze preskripce veterinárními lékaři a řeší předepisování humánních i veterinárních léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

EMA Kategorizace antibiotik pro jejich odpovědné používání u zvířat

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Informace – zprávy – výzvy Opatrné a odpovědné používání antibiotik u zvířat i lidí může snižovat rizika […]

Akční plán Národního antibiotického programu České republiky pro období 2019–2022

Akční plán Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) na období 2019–2022 – co představuje pro soukromého veterinárního lékaře?