Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Katka Sviták Novozámská CSc.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

máme za sebou první jarní den a v době psaní těchto řádků i prvního mrtvého koronapozitivního seniora. V republice je k 22. březnu více než 1100 nakažených, nouzový stav a respirátory FFP 3 v nedohlednu.

Sděleni Redakční rady

  Časopis Zvěrokruh 4/2020      Z činnosti komory Vážené kolegyně a kolegové, vážené čtenářky a čtenáři. Dostává se vám do rukou dubnové […]

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 30. 1. 2020 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2020 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

O čem sním, když náhodou bdí státní úředník

Tato parafráze mě napadla při prezentaci on-line formulářů zástupci Státní veterinární správy České republiky (dále jen SVS ČR) v naší plzeňské kotlině. „Chci digitální Česko,“ tak zní jedna z kapitol našeho kontravorzního politika a premiéra vlády ve volební příručce:

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 4/2020      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

47. ročník veterinárního volejbalového turnaje

  Časopis Zvěrokruh 4/2020      Z činnosti komory

Ekonomika a covid-19

Vážení čtenáři, píši k vám v této nelehké době a stručně vás seznámím s možnostmi pro podnikatele, zaměstnance, čerpání OČR (ošetřování člena rodiny), posečkání daní a EET. Velkou část ekonomických informací vám přímo na stránkách www.vetkom.cz zveřejňuje Komora: zde najdete aktuální novinky, které pro vás připravuji v rámci sekce ekonomiky a daní.

Mimořádné upozornění USKVBL

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla doručena informace o výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil 300 mg/ml solution for injection, číslo šarže ZN 1463TR, datum exspirace 30/11/2020.

Ekonomické novinky ke 26. březnu 2020

1. Zastavení záloh na sociální a zdravotní pro OSVČ bez posunutí a vrácení.

Trápí vás usnášení(ne)schopnost vašeho okresního sdružení?

Je nám známo, že se okresní sdružení Komory dlouhodobě potýkají s nízkou účastí veterinárních lékařů na zasedání okresních shromáždění.

Případ neexistující ordinace

Stěžovatelka, která poukazovala na hrubou nedbalost veterinární lékařky, se se svou stížností obrátila na Českou obchodní inspekci. Vzhledem k tomu, že dozorová pravomoc nad soukromými veterinárními lékaři náleží Komoře veterinárních lékařů, postoupila ČOI věc jako podnět spotřebitelky k řešení Revizní komisi KVL.

COVID-19: Na co se vás mohou chovatelé ptát a jak (stručně) odpovědět

OTÁZKA: Je pravda, že v Hongkongu onemocněl pes, jehož majitel trpěl covid-19?

Koronavirové dění v datech a faktech

První potvrzený případ koronavirové infekce v ČR se objevil v 1. března 2020. Dne 3. 3. 2020 jsem se zúčastnila s dr. Danielem jednání komor na úřadu vlády, na kterém byl přítomen premiér, ministr zdravotnictví, ministryně spravedlnosti, ministr zemědělství a ministryně pro místní rozvoj.

Nouzový stav – informace pro chovatele

Vážení chovatelé,

za stávající situace není možné zachovat rozsah veterinární péče na všech pracovištích v plném rozsahu, protože bychom tak připustili možnost šíření nemoci covid-19 prostřednictvím kontaktů lidí v čekárnách a ordinacích veterinárních lékařů, a vzhledem k nedostatku jednorázových ochranných pomůcek i ohrožení veterinárních lékařů.

Nouzový stav a celostátní karanténa

Vážení kolegové,

nouzový stav a celostátní karanténa odhalují pravdu i charaktery. Tuto či podobnou situaci z nás nikdo nezažil, stát na ni nebyl připraven a nemá doteď krizový plán.