Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Platba pojistného pro rok 2021

Změny v pojistných smlouvách, vynucené zvýšeným rizikem

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,
dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2021.

Úhrada členského příspěvku na rok 2021

KVL ČR je dle zákona č. 381/1991 Sb. samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře. Veterinární lékař, který vykonává na území ČR veterinární činnost, musí být členem KVL ČR a dle příslušného ustanovení výše uvedeného zákona je člen povinen platit jednorázově členský příspěvek, který je daňově uznatelným nákladem.

Upozornění legislativní komise – výsledek korespondenčního hlasování schvaluje volební sněm

Legislativní komise upozorňuje všechny členy Komory, že právoplatnost a tudíž definitivní výsledek korespondenčního hlasování schvaluje volební sněm, který dle § 12, odst. 4 písm. a) zákona č. 381/1991 Sb.

Upozorněni Revizní komise – falešné razítko – MVDr. Petr Soldátek

Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používal nyní již bývalý člen KVL ČR MVDr. Petr Soldátek, reg. č. KVL ČR 2106, a rovněž podpis provedený přes otisk razítka není jeho podpisem.

Výzva Mediální komise – pracoviště pohotovostní služby

Připomínáme všem kolegům, kteří mají zájem prezentovat své pracoviště a své pohotovostní služby na webu Komory (www. vetkom.cz), nechť tak učiní prostřednictvím vyplnění formuláře přímo na našem webu (viz Seznam pohotovostních pracovišť na úvodní stránce).

RABIES vážně i nevážně

Pojem, diagnóza, název. Není třeba se rozepisovat, každý se s tím setkal, buď vakcinaci, či při vyšetřování psa po pokousání. Z těch nesčíslných konfrontací bych se zmínil o dvou.

Nemocnice na kraji města

V časech korona nervozity z ubývající kapacity lůžkových oddělení nemocnic a hektického budování náhradních polních lůžkových stanic, nelze nevzpomenout na jednu záložní nemocnici na kraji města, kousek od Prahy, kde se už dávno po chodbách prohání místo zdravotníků vítr a pobyt v útrobách komplexu prospívá jen sytě zelené plísni na zdi.

Nekrolog – doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc.

Dne 3.prosince 2020 náhle zemřel doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc. dožil se 91 let.

Narodil se v Mukačevu, kde navštěvoval základní školu. Před obsazením Podkarpatské Rusi maďarskou armádou se Milan Pavlas s rodiči odstěhoval na Moravu. Po roce 1945 byl jeho otec vyznamenán in memoriam Čsl. válečným křížem.

Loučíme se s kolegy a přáteli – doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc.

  Časopis Zvěrokruh 1/2021      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci LEDNU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů,

Obraz na titulce – George Henry Durrie; Zimní scéna v New Haven, Connecticut

Z televize či kina zná Hollywood a jeho filmovou produkci snad každé malé dítě a díky country music víme něco i o americké hudbě.