Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Šterc Ph.D.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnes na neveterinární téma. Žijeme ve zvláštní době. Světem běží pandemie viru, který se chová podivně. Některé lidi „navštíví“, aniž by jim způsobil jakékoliv problémy, u jiných vyvolá onemocnění s různě závažným průběhem. Smutné je, že u nezanedbatelné skupiny nakažených má toto onemocnění průběh těžký ba i smrtelný.

Stručná informace ke sněmu formou drive-in

Pořádání tzv. drive-in sněmu v prostorách Brněnských veletrhů a výstav (BVV)

Nabídka Equa bank pro veterinární lékaře

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že Komora veterinárních lékařů má uloženy finance u různých bank, obdrželi jsme pro členy Komory veterinárních lékařů speciální nabídku z Equa bank a. s.

Dopis Ministerstva zdravotnictví o neudělení výjimky pro konaní sněmu KVL ČR dne 27. února 2021

  Časopis Zvěrokruh 2/2021      Z činnosti komory

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 2/2021      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 16. 2. 2021 mediální komise 18. 2. […]

Málopočetná plemena psů a koček – BARBET

Barbet je málopočetný pes původem z Francie, který se považuje za jednu z nejstarších psích ras vůbec.

Případ nenalezeného zkratu /pokračování/

V minulém čísle byla popsána stížnost klientky na pracoviště, které ambulantním způsobem provádělo operaci portosystemického zkratu u její fenky yorkshirského teriéra.

Daňový balíček na rok 2021

Novinky v rámci hmotného majetku se zpětnou aplikací v daňovém přiznání roku 2020

OVERO LETHAL WHITE SYNDROM

Příčinou overo lethal white syndromu je mutace v genu EDNRB odpovědná za poruchu migrace neuroblastu do zadní části střeva.

… letem veterinárním světem

Praxe se za času pandemie začínají zbavovat klientů

Podle posledního průzkumu společnosti CM Research začínají přetížené praxe snižovat počet svých zákazníků. Zprávu o tomto trendu podal Carlos Michelsen, výkonný ředitel společnosti.

Sfinx-SPH – z Ontaria

Bezsrsté kočky, které by se mohly ucházet o filmové role v Pánu prstenů

Platba pojistného pro rok 2021

Změny v pojistných smlouvách, vynucené zvýšeným rizikem

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,
dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2021.

Úhrada členského příspěvku na rok 2021

KVL ČR je dle zákona č. 381/1991 Sb. samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře. Veterinární lékař, který vykonává na území ČR veterinární činnost, musí být členem KVL ČR a dle příslušného ustanovení výše uvedeného zákona je člen povinen platit jednorázově členský příspěvek, který je daňově uznatelným nákladem.

Upozorněni Revizní komise – falešné razítko – MVDr. Petr Soldátek

Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používal nyní již bývalý člen KVL ČR MVDr. Petr Soldátek, reg. č. KVL ČR 2106, a rovněž podpis provedený přes otisk razítka není jeho podpisem.

Výzva Mediální komise – pracoviště pohotovostní služby

Připomínáme všem kolegům, kteří mají zájem prezentovat své pracoviště a své pohotovostní služby na webu Komory (www. vetkom.cz), nechť tak učiní prostřednictvím vyplnění formuláře přímo na našem webu (viz Seznam pohotovostních pracovišť na úvodní stránce).