Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nový předpis EU o veterinárních léčivých přípravcích. Šance, nebo hrozba pro veterinární profesi?

Trochu nudného, ale nutného na úvod.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES bylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie číslo L 4/43 dne 7. ledna 2019, nabylo platnosti 28. ledna 2019 a vstoupí v účinnost 28. ledna 2022 („nařízení“).

Co k tomu dodat

Asi bych navázal na myšlenku, že veterinární profesi čeká velký kus práce. A možná tak velký, že si to v současné době ani nedokážeme představit. Už i proto, že ani není zřejmé jaké práce.

Kancelář nebo ordinace jednatele ve firemním bytě či domě

Na základě dotazů vás čtenářů dnes otevřu téma kancelář či ordinace jednatele (právnický subjekt s. r. o., a. s. nebo spolek).

Případ třetího varlete

Revizní komisi dorazilo obsáhlé sdělení namířené proti lékaři, který kastroval kryptorchidního jezevčíka.

Mukokéla žlučového měchýře

Mukokéla žlučového měchýře, t. j. zvětšení žlučového měchýře v důsledku kumulace hlenu a husté, viskózní žluče. Nejedná se primárně o genetické onemocnění – příčina vzniku není zcela objasněna a mezi rizikovými faktory najdeme hyperlipidemii, endokrinopatie nebo poruchy motility.

Kočičí uši

Kočky mají různé ušní boltce: malé – např. perské, britské, středně velké – evropské, ragdol, velké – mainské mývalí, sfinx, extremně velké – siamské, orientální.

Letem veterinárním světem

Pětiletý trest za týrání zvířat měl dlouhé zpoždění

Ochránci zvířat vítají nové legislativní ustanovení, které ve Spojeném království umožňuje odsoudit člověka usvědčeného z týrání zvířete až k pětiletému trestu nepodmíněně.

Málopočetná plemena – Pikardský dlouhosrstý ohař

Pikardský dlouhosrstý ohař je málopočetné lovecké plemeno původem z Francie.

Malý Santini

Santiniho UNESCO poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou je asi všem dobře znám.

Eutanazie

Eutanazie – bezbolestné ukončení života zvířete je úkon, ze kterého žádný zvěrolékař nemá radost. Ale když víte, že zvířeti nejste schopni pomoci, a navíc, že má bolesti, které jste sice schopni jistou dobu zvládat, ale stejně naděje na uzdravení je malá, nic jiného vám nezbývá.

Jubilanti

  Časopis Zvěrokruh 6/2021      Společenská rubrika V červnu 2021 oslaví své životní jubileum 80 let MVDr. Jan Jílek, Třešť 75 let […]

Rozloučili jsme se: MVDr. Josef Hrabák; MVDr. Karel Pochop

  Časopis Zvěrokruh 6/2021      Společenská rubrika Dne 19. dubna 2021 nás ve věku 88 let opustil pan MVDr. Josef Hrabák Dne […]