Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Editorial – MVDr. Anna Šimaliaková

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Jistě jste mnozí na dovolené, či ji již máte za sebou. Pokud se na ni zrovna chystáte, přeji Vám krásný odpočinek.

Z činnosti prezidentky

Dne 25. 5. 2021 se konala schůzka na Veterinární univerzitě. Tématem bylo hlavně vzdělávání veterinárních lékařů a spolupráce KVL a VetUni.

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Legislativní komise

Legislativní komise na svém jednání dne 17. 6. projednala kontroverzní části první části profesního řádu, včetně připomínek, které nám zaslali kolegové z terénu a zástupci okresních sdružení.

Falešný recept – MVDr. Jan Mára

  Časopis Zvěrokruh 7/2021      Informace z komory Upozornění revizní komise MVDr. Jan Mára, reg. č. KVL 289, prohlašuje, že níže uvedený […]

Falešné razítko – MVDr. Jan Dvořák

  Časopis Zvěrokruh 7/2021      Informace z komory Upozornění revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Jan Dvořák, a […]

Sbírka na podporu vdovy a dvou osiřelých dětí kolegy MVDr. Göpferta

Vážení kolegové,

chtěli bychom Vás informovat o sbírce, která byla uspořádána na podporu vdovy a dvou osiřelých dětí kolegy MVDr. Göpferta.

Výzva kolegům k osobním údajům

  Časopis Zvěrokruh 7/2021      Informace z komory – Výzvy Výzva kolegům k osobním údajům Prosíme všechny aktivní členy KVL, aby zrevidovali […]

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

  Časopis Zvěrokruh 7/2021      Informace z komory – Výzvy Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS MK vyzývá […]

Výzva fotografům

  Časopis Zvěrokruh 7/2021      Informace z komory – Výzvy Výzva fotografům Mediální komise vyzývá kolegy – aktivní fotografy, kteří by měli […]

Výzva autorům povídek

  Časopis Zvěrokruh 7/2021      Informace z komory – Výzvy Výzva autorům povídek Mediální komise vyzývá členy KVL ČR, kteří by se […]

Nepovinné vzdělávání veterinárních lékařů působících v klinické praxi

Vzdělávání pro veterinární lékaře v praxi

Veterinární univerzita Brno k naplnění svého poslání uskutečňovat vzdělávání pro praktické veterinární lékaře připravila specializační vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství.

Jak na hromadné vakcinace psů a koček

Hromadné vakcinace psů a koček se čas od času stávají trnem v oku mnohých z nás.

Krmíme zvířata antimikrobiky

Abychom mohli na tuto na první pohled jednoznačně provokativní otázku, se kterou se však ve veřejných médiích setkáváme, začít hledat odpověď, nahlédněme do informací, které jsou k dispozici a které mohou pomoci se v míře používání antibiotik orientovat od minulosti do současnosti a také zvážit, jaké informace a proč jsou potřebné do budoucnosti.

Komentář k článku: Krmíme zvířata antimikrobiky

Slovo krmit, znamená saturovat zvíře pro jeho fyziologickou potřebu, plánovaný výkon, resp. u hospodářských zvířat zajistit jeho plánovanou užitkovost.

Daňová kontrola

Dnešním tématem otevřeme daňovou kontrolu, její lhůty a možnosti, jak se na ni připravit.