Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Editorial – MVDr. Monika Talafous Zemanová Ph.D.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

léto je v plném proudu a počasí je stejně nevyzpytatelné jako situace kolem covidu-19.

Z činnosti prezidentky

S nástupem letních prázdnin částečně ubylo schůzek.

28. 6. jsem se poprvé zúčastnila jednání Rady pro vnitřní hodnocení VETUNI. Byli jmenováni noví členové. Dále byla přednesena zpráva o vnitřním hodnocení, která shrnula stávající situaci a byly navrhnuty kroky k nápravě.

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Legislativní komise

Legislativní komise (dále jen LK) připomínkovala návrh směrnice stanovující pravidla pro předávání agendy členů orgánů Komory veterinárních lékařů České republiky, která má sloužit k organizaci a zpřehlednění zásad předávání agend jednotlivých orgánů a pracovních komisí, typicky po volbách a novém obsazení orgánů a komisí, ale v zásadě kdykoli při nutnosti předat agendu a informovat ze strany odcházejících/odstupujících členů vůči členům novým.

Tornádo očima Komory

Nikoho z nás by to nenapadlo. Celý národ včetně nás nevěřícně sledoval, jakou sílu má příroda.

Tornádo očima Komory – reportáž kolegyně MVDr. Můčkové Uzlové.

Co jsem zjistila velmi brzy, bylo, že je chaos, nefunguje žádná koordinace záchranných prací. Na krizový štáb bylo téměř nemožné dovolat se.

Výzva kolegům k osobním údajům

  Časopis Zvěrokruh 8/2021      Informace z komory – Výzvy Výzva kolegům k osobním údajům Prosíme všechny aktivní členy KVL, aby zrevidovali […]

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

  Časopis Zvěrokruh 8/2021      Informace z komory – Výzvy Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS MK vyzývá […]

Výzva fotografům

  Časopis Zvěrokruh 8/2021      Informace z komory – Výzvy Výzva fotografům Mediální komise vyzývá kolegy – aktivní fotografy, kteří by měli […]

Výzva autorům povídek

  Časopis Zvěrokruh 8/2021      Informace z komory – Výzvy Výzva autorům povídek Mediální komise vyzývá členy KVL ČR, kteří by se […]

Prosíme pacienty …

Při pracovních návštěvách vás – kolegů, se v rámci chvil čekání v čekárnách dívám na nástěnky a informační tabule a zaznamenala jsem trefná sdělení pro klienty, která přesně a s jemnou ironií vystihují situace, které se vás dotýkají.

Příběh terapie veterinárního lékaře

Jednoho dne mi zazvonil telefon a ozval se v něm velmi nesmělý a zároveň naléhavý mužský hlas a žádal objednání se na terapii.

Mikrobiologická diagnostika a její úskalí

Mimořádně zajímavá a možná až šokující je informace publikovaná teprve nedávno v jednom mezinárodním vědeckém časopise, ze které vyplývá, že poměr počtu mikroorganismů k eukaryotním buňkám v těle člověka je 10 : 1 ve prospěch mikroorganismů.

Komentář k článku: Mikrobiologická diagnostika a její úskalí

Je třeba si uvědomit, že tak, jako se vyvíjí a mění celá veterinární medicína, mění se i mikrobiologie a její význam.

Exekuce aneb jak to všechno funguje

Exekuci může provádět několik subjektů – soud, soudní exekutor, obecní či krajský úřad nebo finanční úřad. Jejím smyslem bývá nejčastěji vymožení peněžitého dluhu.

Důstojná eutanazie?

Revizní komise KVL ČR obdržela stížnost pana X, který byl nespokojený s provedenou eutanazií feny německého ovčáka.