Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Editorial – MVDr. Jan Šterc Ph.D.

Raport (Modrý a rudý)

Fráňa Šrámek

Z činnosti prezidentky

Poslední týdny byly nejen ve znamení příprav na Vetmeeting a sněm, ale také ve znamení společenských akcí. Koncem dubna jsme spolu s doktorem Bernardym navštívili krásný zámek Vígľaš a to u příležitosti 30. výročí Komory veterinárnych lekárov Slovenské republiky.

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

Veterinární požadavky na zvířata v zájmovém chovu původem z Ukrajiny přicházející na území ČR z jiných členských stát

Vážení kolegové, množila se upozornění na situaci zvířat z Ukrajiny, která k nám přicházejí z Polska (na polsko-ukrajinskych hranicích dochází k plošnému čipování a očkování zvířat proti vzteklině, a to bez jakékoliv karantény!).

Slovo prezidentky ke XXX. sněmu Komory veterinárních lékařů ČR

Po měsících příprav jsme uspořádali po dlouhé a nevypočitatelné době „covidové“ velkou prezenční akci.

Upozornění mediální komise na služby broušení nástrojů

Vážení kolegové, upozorňujeme, že se množí stížnosti na služby broušení nástrojů.

Falešné razítko – MVDr. Martina Jirásková

Upozornění revizní komise

MVDr. Martina Jirásková, reg. č. KVL ČR 4149, veškerá potvrzení vystavená po dni 19. 4. 2022 a opatřená tímto vzorem razítka považuje za falzum a zneužití svých osobních dat.

Finanční sbírka pro Matyáška

Vážené kolegyně a kolegové,

obrátila se na nás s žádostí o pomoc v nesnázích paní kolegyňka. Svůj příběh nám popsala v přiloženém dopise.

Zachraňme si své Ukrajince

S ohledem na současnou geopolitickou a nákazovou situaci jsme se rozhodli uspořádat naši tradiční veterinární besídku první čtvrtek v měsíci dubnu tohoto roku.

Charitativní akce – cyklus webinářů a přednášek

Nabízíme vám zcela mimořádnou příležitost zúčastnit se webinářů/seminářů, které pro vás připravili naši přední odborníci z oblasti veterinární chirurgie a vnitřního lékařství.

Vyjádření Ministerstva zemědělství k označování divoce žijících koček po kastraci vrubováním

Vážení kolegové,

setkáváme se často s mnoha dotazy týkajícími se označení koček nástřihem ucha, který provádíte po výkonu kastrace volně žijících a odchycených koček.

Výzva kolegům k osobním údajům

  Časopis Zvěrokruh 6/2022      Informace z komory | Výzvy Výzva kolegům k osobním údajům Prosíme všechny aktivní členy KVL, aby zrevidovali […]

Výzva zájemcům o publikování ve Zvěrokruhu

  Časopis Zvěrokruh 6/2022      Informace z komory | Výzvy Výzva zájemcům o publikování ve Zvěrokruhu Máte zájem o otištění Vašeho článku […]

Výzva fotografům

  Časopis Zvěrokruh 6/2022      Informace z komory | Výzvy Výzva fotografům Mediální komise vyzývá kolegy – aktivní fotografy, kteří by měli […]

Výzva přispěvatelům do Zvěrokruhu

  Časopis Zvěrokruh 6/2022      Informace z komory | Výzvy Výzva přispěvatelům do Zvěrokruhu Upozorňujeme přispěvatele do Zvěrokruhu, že honoráře jsou zaplaceny […]