Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Editorial – MVDr. Jan Bernardy Ph.D.

Vážené kolegyně a kolegové!

Je konec prázdnin a konec vedra na padnutí, které by umořilo vola a i jeho veterináře.

Z činnosti prezidentky

Protože jsou letní měsíce vždy časem dovolených, nezačínali jsme s žádnými dalšími kroky.

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Ekonomická komise

Dovolte mi Vás krátce poinformovat o činnosti EK.

Toxikologická linka jako pomoc pro veterinární lékaře

Již mnoho let Komora finančně podporuje chod Toxikologického informačního střediska, které je zřízeno a provozováno při Klinice pracovního lékařství 1. LF UK a VFN.

Představenstvo KVL ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje zahájení voleb pro volební období 5/2023–5/2025

Volby budou probíhat korespondenční formou

V krátkosti z jednání legislativní komise KVL ČR

Dne 16. 8. 2022 byla zahájena na půdě KVL ČR jednání ve věci novelizace disciplinárního řádu KVL za účasti zástupců disciplinárních orgánů (čestná rada, revizní komise), legislativní komise, zástupců AK Hrdina-Láník a paní prezidentky.

Centrální evidence psů schválena

Centrální evidence psů vznikla jako poslanecká iniciativa.

EUROKONGRES FECAVA 2022 a 30. Výroční konference ČAVLMZ

V předcházejících letech naši zemi obcházelo jedno velké strašidlo: VIRUS.

47. veterinární volejbalový turnaj Kobylí 2022

Po dvou letech vynucené přestávky se 27.–29. 5. 2022, konalo volejbalové klání, které pořádalo družstvo Břeclav.

Výzva kolegům k osobním údajům

  Časopis Zvěrokruh 9/2022      Informace z komory | Výzvy Výzva kolegům k osobním údajům Prosíme všechny aktivní členy KVL, aby zrevidovali […]

eZvěrokruh

  Časopis Zvěrokruh 9/2022      Informace z komory | Výzvy eZvěrokruh nyní k dispozici v on-line verzi pro členy KVL na adrese: […]

Výzva zájemcům o publikování ve Zvěrokruhu

  Časopis Zvěrokruh 9/2022      Informace z komory | Výzvy Výzva zájemcům o publikování ve Zvěrokruhu Máte zájem o otištění Vašeho článku […]

Výzva fotografům

  Časopis Zvěrokruh 9/2022      Informace z komory | Výzvy Výzva fotografům Mediální komise vyzývá kolegy – aktivní fotografy, kteří by měli […]

Výzva přispěvatelům do Zvěrokruhu

  Časopis Zvěrokruh 9/2022      Informace z komory | Výzvy Výzva přispěvatelům do Zvěrokruhu Upozorňujeme přispěvatele do Zvěrokruhu, že honoráře jsou zaplaceny […]

Výzva autorům povídek

  Časopis Zvěrokruh 9/2022      Informace z komory | Výzvy Výzva autorům povídek Mediální komise vyzývá členy KVL ČR, kteří by se […]