Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Budou IBR likvidovat laici?

.

Odvolaný náměstek

.

Staví nás před hotovou věc

.

Společné stanovisko vedení Unie chovatelů a vedení KVL ČR z jednání 22. 02. 2006 v Praze

.

Stanovisko KVL ČR:

.

Některé novinky v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2006 (dokončení z čísla 2/06)

.

Velký lékařský slovník

.

Měla jsem skvělého psa: nepřežil

.

Sejdeme se v půli cesty

.

Stane se veterina dívčí školou?

.

Léčil jsem zvířata

.

Přijeďte za rok, bude se tančit

.

Jubilanti

.

Daňové kalendárium

.

Volná místa ve Velké Británii

.