Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jana Součková

.

Viděno mýma očima

.

Oprava:

.

Prezident není panovník ale řidič autobusu

.

O nouzové vakcinaci se uvažuje

.

Na ceně se dohodneme

.

Evropští veterináři zavádějí jednotný slovník

.

Budou IBR likvidovat laici?

.

Odvolaný náměstek

.

Staví nás před hotovou věc

.

Společné stanovisko vedení Unie chovatelů a vedení KVL ČR z jednání 22. 02. 2006 v Praze

.

Stanovisko KVL ČR:

.

Některé novinky v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2006 (dokončení z čísla 2/06)

.

Velký lékařský slovník

.

Měla jsem skvělého psa: nepřežil

.