Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

.

XVI. Sněm – Zpráva prezidenta KVL ČR pro Sněm

.

XVI. Sněm – Zpráva revizní komise

.

XVI. Sněm – Zpráva čestné rady

.

XVI. Sněm – Zpráva ekonomické komise

.

XVI. Sněm – Zpráva Redakční rady

.

XVI. Sněm – Zpráva vzdělávací komise

.

XVI. Sněm – Zpráva legislativní komise

.

XVI. Sněm – Zpráva zahraniční komise

.

XVI. Sněm – Názor MVDr. Radomíra Mráčka

.

XVI. Sněm – Návrh vnitřního předpisu o registraci petpasů

.

Sešli jsme se v Demenovské dolině v Nízkých Tatrách

.

Význam veterinární profese – veterinární den

.

Jak je na Slovensku?

.

Pojištění Kryštof

.