Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Petr Matušina

.

Zápis z jednání Volební komise KVL ČR ze dne 04.10.2007

.

XVI. sněm Komory – PROTOKOL NÁVRHOVÉ KOMISE: PŘIJATÁ USNESENÍ

.

Zápisy z jednání představenstva a komisí

.

Poslední jednání starého představenstva

.

Ekonomický význam chovu společenských zvířat

.

Pracovní víkend v Přerově?

.

Jednal jsem s pěti, na tři si stěžuji

.

Oslovení odběratele elektřiny ve věci placení rozhlasového poplatku

.

Vyjádření k rozhlasovým poplatkům

.

Poplatky za rozhlas a televizi

.

Daňová reforma a její některé praktické dopady na praxi privátního veterinárního lékaře

.

Z redakční pošty – Jde to i jinak

.

Tiplíci a modrý jazyk

.

SVS – Tisková zpráva 25. 10. 2007

.