Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkali se u prestiže

.

Úvodník – MVDr. K. Daniel

.

Valné shromáždění Federace veterinárních lékařů 2. – 3. června v Krakově

.

Nové prezidium FVE

.

Seminář zástupců sekretariátu profesních sdružení veterinárních lékařů, Brusel 8. – 9.5.2007

.

Poziční dokument Komory veterinárních lékařů ČR

.

Daňové dopady okamžiku ukončení provozu privátní veterinární praxe

.

Pohmatem poznal oteklou míchu

.

WERFFT TOUR 2007

.

Koncepce vzdělávání KVL ČR – 1. Návrh

.

MVDr. Katka Novozámská, Csc.

.

Ptačí chřipky netřeba se bát, ale opatrnost je na místě

.

Kurz v ochraně před zářením – závěrečná zpráva

.

Na okraj Návrhu změny organizace a předpisu o posuzování dědičných vad

.

Poděkování z Plzně

.