Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – Vladimír Rejnek

.

Omluva

.

Jednali jsme v Hotelu Slovan

.

Zápis č. 2 z jednání volební komise KVL ČR dne 2. 7. 2007

.

Redakční rada pokládá kandidátům do orgánů KVL ČR k zodpovězení následující otázky:

.

Porovnání provozování privátních veterinárních praxí formou fyzické osoby nebo formou právnické osoby

.

Causa cuniculus

.

Jak jsme si naběhli se společností Lux (CZ), s.r.o.

.

Z redakční pošty – Veterinární lékař jako partner, nebo jen služba pro chovatele?

.

Z redakční pošty – Průběžné vzdělávání: co chceme?

.

Ohlédnutí za veterinárním volejbalovým turnajem

.

Vážený pane prezidente, .. (MVDr. Michael Mazoch)

.

Vážený pane, Knížák … (MVDr. Karel Daniel)

.

Omluva tiskárny Amaprint a redakční rady

.

Termíny zkoušek potenciálních posuzovatelů DOV

.