Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Milan Malena, PhD

.

Aviární influenza

.

Výzva předsedům a členům Okresních sdružení Komory veterinárních lékařů

.

Ptačí chřipka – kdo? a co za to?

.

Zápisy z jednání představenstva a komisí

.

XVI. Sněm – Etický kodex

.

XVI. Sněm – Návrhy změny vnitřních předpisů

.

XVI. Sněm – OS KVL Náchod a OS KVL Praha navrhují:

.

XVI. Sněm – Návrh pro hlasování na sněm 2007 v Přerově

.

Jak vyšetřovat jeleny, zda nechřadnou

.

Tisková zpráva 24.7.2007 – Nebezpečí onemocnění člověka trichinelózou není tak nereálné

.

Daňové střípky aneb Může se hodit

.

Veterinář musí pomoct vždy

.

Ukončení činnosti SVÚ Liberec

.

KVL ČR vypisuje zkoušky

.