Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

.

Jak to bylo se zákonem o léku

.

Jednání představenstva – stále dokola

.

Komorní schůzka prezidentů

.

Sněm slovenské komory

.

Výzva zahraniční komise představenstva KVL ČR

.

Komise zasedaly

.

Výdaje spojené s odborným rozvojem a rekvalifikací zaměstnanců

.

Několik upřesňujících poznámek k daňové reformě

.

Veterinář nebo obchodník?

.

Pas zvířete v zájmovém chovu – Vyplňujeme ho správně?

.

Ještě k pasům

.

Seminář RTG vyšetření dutiny břišní psa a kočky

.

Členské příspěvky na rok 2008

.

Zpráva ze studentské cesty Maroko 2007

.