Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr.Vladimír Rejnek

.

Dotaz na právní oddělení MZe

.

Stanovisko KVL ČR v uvedené záležitosti

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Hannoveru

.

Podzimní zasedání FVE v Hannoveru

.

Jak jsme porcovali medvěda

.

Lobbování veterinární profese u evropských institucí

.

Zdravá zvířata = zdraví lidé

.

Převod veterinární praxe (Ekonomický a daňový pohled)

.

Pojištění na rok 2009

.

Zvažte opravdu velmi dobře výši vašeho pojistného krytí!

.

Žádost o součinnost

.

Naprosto zbytečná reoperace?

.

Kapři potřebují hlavně kyslík

.