Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Informace SVS ČR

.

Nekrolog: Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc.

.

Nekrolog: Prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc.

.

Vzpomínka na studentské, amatérské divadelní scény na Vysoké škole veterinární v Brně

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.

Úmrtí: prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc.; prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc.

.