Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Stanovy České buiatrické společnosti – platný dokument, nebo cár papíru?

.

Z redakční pošty: Nebojte se vzít si zástup

.

Z redakční pošty: Federation Of Veterinarians Of Europe

.

Z historie výuky veterinárního lékařství v Čechách a na Moravě

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.