Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Zdeněk Andreas

.

Jednání FVE ve Vídni

.

Veterináři v průmyslu, výzkumu a školství

.

Zápisy z jednání představenstva a komisí

.

Nebezpečná plemena psů – stanovisko FVE

.

Výroční konference IFAH v Bruselu

.

Jednání v barokním salonku

.

Kongres Slovenské komory v Jasné

.

Prodej veterinární praxe, která je § provozována formou s.r.o.

.

Jsem-li silný a vyvinutý, nezemřu

.

Seznam schválených vakcín proti vzteklině s jejich dobami účinnosti

.

Trochu se chlubíme českými prasaty

.

Tetování už nefrčí

.

35. ročník veterinárního volejbalového turnaje

.

Reakce k akci

.