Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Na dotazy odpovídá daňový poradce

.

Z redakční pošty: Poděkování za lidský přístup

.

Z redakční pošty: K úvodníku MVDr. Martina Gryma k povinnému pojištění

.

Z historie výuky veterinárního lékařství v Čechách a na Moravě (pokračování)

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.

Úmrtí: MVDr. Milan Růžička

.