Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr.Vladimír Kyllar, CSc.

.

Shromáždění WVA ve Vancouveru: Světový veterinární kongres bude v roce 2013 v Praze

.

Scénář vakcinace proti bluetongue

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Systém posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů v České Republice

.

Návrhy RK KVL ČR na změny vnitřních předpisů

.

Zpráva prezidenta pro XVII. Sněm Komory veterinárních lékařů

.

Zpráva Čestné rady KVL ČR

.

Zpráva Revizní komise KVL ČR

.

Výroční zpráva Mediální komise

.

Zpráva z činnosti Vzdělávací komise

.

Výroční zpráva Legislativní komise

.

Zpráva Zahraniční komise

.

Pozvánka na Sněm

.

Návrh změn Profesního řádu Komory veterinárních lékařů České Republiky (dále jen KVL ČR)

.