Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tlak na ceny veterinárních léčiv v oblasti faremních praxí

.

Spolupracujte s lékovou komisí

.

Výstava psů s podporou KVL ČR

.

Jak předcházet týrání

.

Nepleťme si mývala a psíka mývalovitého

.

Plzeňská předvánoční besídka

.

Stručná odpověď na stručný příspěvek k tématu Prohližitelé od kolegy Grejcara

.

Jak jsme před třiceti lety budovali veterinární školství v Alžírsku

.

Jubilea zakladatelů a budovatelů veterinární medicíny u nás

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.

Úmrtí: MVDr. Jiří Adámek; MVDr. Miroslav Bohdanecký; MVDr. Ludvík Homola; MVDr. Petr Brandejs

.

Nekrolog – Profesor Hofírek

.

Úvodník – MVDr. Lubomír Hošek

.

Je welfare jen pro Kočkobáby?

.