Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Fotonyx ve veterinární praxi

.

Výroční eradikace

.

Poznámka k představenstvu KVL

.

Motiv zvířat v příslovích současné češtiny

.

Příspěvek do seriálu z historie výuky: Vysoká škola zvěrolékařská v Brně

.

Vzpomínka na profesora Jana Koldu

.

Daňové kalendárium

.

Novela silničního zákona

.

Nekrolog: MVDr. Vladimír Knapík

.

Jubilanti

.

Úmrtí: MVDr. Lubomír Beneš

.

Úmrtí: MVDr. Miroslav Procházka

.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

.

Školicí a propagační dny systému IMI 25. – 26. 11. 2008

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.