Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Otázky pro prezidenta Světové veterinární asociace (WVA)

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Změna zákona o daních z příjmů

.

Šije jako švadlenka

.

Právní výklad – povinnost veterinárních lékařů zachovávat mlčenlivost

.

Pozvánka na Sněm 12.9.2009

.

Pozor na letní rizika

.

I čmelák píchá, ale málo

.

Odpovědnost za škodu způsobenou chovaným zvířetem

.

Zdravotní význam mykobakteriálních enteritid v posteliminačním období bovinní tuberkulózy

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.

Úmrtí: MVDr. Jaroslav Samec; MVDr. Vladimír Skopalík; MVDr. David Tydlitát, Ph.D.

.

Úvodník – MVDr. Pavel Raška

.

Zpráva prezidenta pro XVIII. Sněm komory veterinárních lékařů

.