Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

.

Osvědčení průběhu zasedání představenstva KVL ČR ze dne 30. 9. 2009

.

Sněm a kongres bpt v Norimberku

.

Zpráva z 11. mezinárodní konference welfare společenských zvířat v Budapešti

.

Jak jsme volili prezidenta

.

Setkání s ministrem zemědělství

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Porovnání provozování privátních lékařských praxí

.

Nemůžu zapomenout, co nemám

.

Omluva všem dříve narozeným kolegům

.

Odborný seminář organizovaný Komorou RTG dutiny hrudní

.

V. ročník tenisového turnaje Memoriál Tomáše Vacka

.

Šílenství pominulo?

.

Z jídla ani chřipku, ani Aujeszkyho chorobu

.

Pohled do historie univerzity veterinární medicíny ve Vídni (veterinärmedizinische universität Wien)

.