Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

.

Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace ve Stockholmu

.

Jarní shromáždění II.

.

Jarní zasedání Federace veterinářů Evropy ve Švédsku

.

Schůze veterinárních organizací, oprávněných evidovat veterinární lékaře – Statutory Veterinary Body

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Účast členů na zasedáních orgánů KVL ČR za volební období 2007 – 2009

.

Jednání představenstva v Novém Smokovci

.

Kandidátní listiny

.

Jednání Revizní komise ve věci voleb do orgánů KVL

.

Profil kandidáta do orgánů KVL ČR

.

Rozhodnutí představenstva KVL ČR

.

Zápis z jednání Rozpočtové komise, konané dne 6.5.2009 na sekretariátu KVL ČR

.

Rozpočet na rok 2009 – čerpání k 31.3.2009

.

Plán rozpočtu na r. 2010 (porovnání s r. 2009)

.