Komora veterinárních lékařů České republiky

Úvodník – MVDr. Pavel Raška

.

Zpráva prezidenta pro XVIII. Sněm komory veterinárních lékařů

.

Zpráva revizní komise pro XVIII. Sněm KVL ČR

.

Zpráva čestné rady KVL ČR pro XVIII. Sněm KVL ČR

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Zpráva ekonomické komise

.

Rozpočet za rok 2008 – čerpání k 31. 12. 2008

.

Zpráva vzdělávací komise

.

Zpráva legislativní komise

.

Zpráva mediální komise

.

Návrhy změn vnitřních předpisů Komory veterinárních lékařů České republiky

.

Zpráva zahraniční komise

.

Mimořádné odpisy hmotného majetku

.

Kamínek, nebo nádor na slezině?

.

Odborný seminář KVL

.

Komora veterinárních lékařů České republiky