Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

4. ročník Veterinárních lyžařských závodů

.

XI. středoevropský buiatrický kongres

.

Z historie neblahých dnů našeho života v letech 1939–1945

.

Daňové kalendárium

.

Obrázek na obálce

.

Představujeme představenstvo

.

Vet Golf Challenge Tour 2010

.

Jubilanti

.

Úmrtí: MVDr. Jiří Machala; MVDr. Věra Pěnčíková; MVDr. Zdeněk Valach, CSc.

.

Úvodník – MVDr. Pavel Raška

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Slavnostní setkání v sídle Notářské komory

.

Veterinární reprezentační ples slovenských kolegů

.

Student a daně z příjmů

.

Bez příslušných vyšetření jen eutanazii

.