Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Salmonel je méně a ještě méně

.

Veterinární golfová liga 2009

.

Předvánoční setkání OS KVL Tábor

.

Pozvánka na Plzeňský pohodový veterinární ples

.

Prof. RNDr. et MVDr. Vlastimil Vrtiš

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.

Úmrtí: MVDr. Jan Nýdl; prof. MVDr. Přemysl Jagoš, CSc.

.