Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Představujeme představenstvo – MVDr. Jan Bernardy

.

Čeští veterinární odborníci ve východní Africe

.

Výzva pro všechny starší kolegy

.

Jubilanti

.

Nástěnný kalendář 2011

.

Vtip

.

Obraz na titulce – Diana na lovu

.

Úvodník – MVDr. Jan Bicek

.

Výzva kolegům postiženým povodněmi

.

Pomoc s elektronikou po povodních

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Komunikace je klíčovým článkem strategického plánu WVA

.

Anonymní stěžovatelé

.

Z myšlenek pražského notáře

.

Paušální výdaje na dopravu

.