Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Martin Jehlička

.

Setkání představenstva KVL ČR s vedením Fakulty veterinárního lékařství ke 20. výročí jejího založení

.

Výzva – volby 2011

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Podzimní koulení

.

Z myšlenek pražského notáře

.

Zápis z jednání VOLEBNÍ komise KVL ČR 15.09.2010

.

Kreslený vtip

.

Rozhovor s MVDr. Milošem Urbanem

.

Na co především nezapomenout před skončením daňového období kalendářního roku 2010

.

Pošťák není “věžák”

.

Dýchal, až dodýchal

.

Putovní podzimní seminář aneb „Létající cirkus“ na cestách

.

Návrat českých veterinářů z Keni

.

Světový den vakcinace proti vzteklině

.