Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Podzimní cyklus seminářů KVL ČR

.

Z myšlenek pražského notáře

.

Odhalení podvodných veterinářů na Britských ostrovech

.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bruselu

.

Fúze dozorových institucí? Nebo i privatizace? A v Čechách?

.

Zpráva z podzimního shromáždění FVE

.

Endokrinologický komorový seminář

.

Rok 2010 – co by možná bylo dobře vědět z pohledu daně z příjmů

.

Pojištění v roce 2011

.

Informace o změnách pojistných smluv

.

PF 2011

.

Léčit, nebo přiznat „barvu“?

.

Výzva – volby 2011

.