Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

.

Z pódiové diskuse: Ohrožují odmítači očkování protinákazová opatření v Německu?

.

XIX. sněm KVL ČR se uskuteční dne 15. 5. 2010

.

Výzva Legislativní komise

.

Viděno (psíma) očima

.

Myšlenky pražského notáře

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Některé změny zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob

.

Ani tři soudní znalci nepomohli

.

Efektivní komunikace – umíme ji?

.

Potravní návyky kočky

.

Obama a nosorožci

.

Zabíjačka podle pravidel

.

Loni poraženo 130 tisíc skotu

.

Máme se bát Q–horečky?

.