Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Česká veterinární profese a Komora veterinárních lékařů

.

Daňové kalendárium

.

Představujeme představenstvo

.

Ještě, že už ten rok skončil.

.

Pozvánka na celoročníkový sjezd absolventů

.

Úmrtí: MVDr. Václav Vančura

.

Jubilanti

.

Obrázek na obálce

.

Návrh změn řádů KVL ČR

.