Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Milan Snášil, CSc.

.

Veterinární basilejský koncil 2010

.

FVE-EVERI

.

Statutory Body

.

Zpráva z FVE

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Management výživy ve veterinární ordinaci

.

Poslední rozloučení s JUDr. Otakarem Motejlem

.

“Být či nebýt?” Fyzická nebo právnická osoba

.

Jak chcete, vyřídíme si to jinde a jinak

.

Z myšlenek pražského notáře

.

Problematický pankreas část II – pancreatitis a EPI

.

Informace o potravinovém řetězci

.

„Je živé zvíře věc?“

.

První ročník koulení s dětmi

.