Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Katka Novozámská

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Yachting v Polsku

.

Basilejské ozvěny

.

Jak ušetřit na daních

.

Vzor žádosti o prominutí penále

.

Vakcinace dvakrát jinak

.

Z myšlenek pražského notáře

.

Geriatrický kočičí pacient – multifacetární přístup –

.

Kdo chce med mít, tak si ho vždycky najde

.

Mise na welfare: pokrok a připravenost

.

BSE – nic nového

.

Ringelland – nový domov čili druhá šance –

.

Historické kořeny veterinární chirurgie

.

Daňové kalendárium

.