Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

.

Akční plán Evropské komise proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence

.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bruselu

.

Dermatologický kurz

.

Několik postřehů z předvánočního zasedání představenstva

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Murphyho a podobné zákony

.

Profesní komory si přály k Vánocům

.

Výdaje na koně pod kapotou

.

Informace o registraci Petpasů

.

Největším expertem je vždy soused od vedle…

.

Postgraduální specializace veterinárních lékařů na evropské úrovni

.

Podnikání s medem

.

Old Boys opět zabojovali

.

… letem veterinárním světem

.