Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

.

Volba prezidenta a viceprezidenta, předsedů a místpopředsedů

.

Dovoz a držení exotických zvířat v EU

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Murphyho a podobné zákony

.

Kontinuální vzdělávání pro členy KVL ČR

.

Trendy ve stomatologii malých zvířat

.

Zahraniční cesta do Bruselu

.

Odpovědnost za vady ze smlouvy o zhotovení věci na zakázku

.

Kde začíná a končí láska ke zvířatům

.

Podzimní plzeňské veterinární setkání

.

… letem veterinárním světem

.

Informace SVS – Nabídka spolupráce pro schválené soukromé veterinární lékaře

.

Úhrada pojistného na rok 2013

.

Reakce na uveřejněný odposlech

.