Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Domácí porážky skotu…už

.

… letem veterinárním světem

.

Minifutsal – mikulášský turnaj

.

Pojištění v roce 2012

.

Členské příspěvky na rok 2012

.

Registrované partnerství veterinářů

.

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře

.

Výzva pro všechny starší kolegy

.

Antibiotická politika téma veterinárního kongresu v Brně

.

Sté výročí narození profesora Dyka

.

Představujeme – MVDr. Veronika Grymová

.

Výzva kolegům

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.

Obraz na titulce – Limburští bratři, Prosinec z brevíře Tres Riches Heures

.