Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

.

Ozvěny z komorového semináře: Aktuální problémy v bovinní praxi

.

Aktuální jednání k národnímu ozdravovacímu programu od IBR

.

Zahraniční cesta do Prahy

.

Murphyho a podobné zákony

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Týká se vás Švarcsystém?

.

Diagnóza: Majitel

.

Na počátku bylo slovo aneb Kauza písecké kočky

.

BRNO 4.–5. 2. 2012 mezinárodní výstavy psů – Duocacib

.

Zeptali jsme se za vás – MVDr. J. Janda

.

Návrh na řešení problematiky nálezů želvy nádherné v české přírodě

.

XXXIX. ročník veterinárního volejbalového turnaje

.

O tajemném schmallenbergském viru

.

… letem veterinárním světem

.