Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Pavel Raška

.

Slavnostní otevření studijního a informačního centra VFU

.

Postřehy z jednání představenstva

.

Jarní setkání

.

XXXIX. ročník veterinárního volejbalového turnaje

.

Osmý celoslovenský reprezentačný veterinársky ples

.

Murphyho a podobné zákony

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Návrh na změnu řádu KVL ČR

.

Podání návrhu na změnu Řádů KVL ČR – MVDr. Michal Vítek

.

Návrh na změnu řádu KVL ČR

.

Stanovisko představenstva KVL k návrhům změny řádu pro udělování osvědčení …

.

Novelizace Řádu a předpisu KVL ČR – Legislativní komise

.

Návrh představenstva

.

Podání návrhu na změnu vnitřního předpisu o registraci petpasu – Okresní sdružení Praha

.