Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Švarcsystém v praxi

.

Pro další informaci k registracím shrnutí po ověření na ÚSV SVS ČR

.

Kdo je majitel?

.

OZVĚNY – Perspektivy malé praxe v ČR – Irena Packová

.

OZVĚNY – Perspektivy malé praxe v ČR – Karel Daniel

.

Fyzioterapeutický kurz – nabídka

.

Opustili nás: MVDr. Štěpánka Hoskovcová

.

Omluva pro MVDr. Jaromíra Haince, CSc.

.

Vzteklina stále „hrozí“ (mimo ČR)

.

Zeptali jsme se za vás – MVDr. Ivan Jeník

.

… letem veterinárním světem

.

Sonografický kurz pořádaný KVL ČR

.

Amatérské hudební aktivity našich kolegů

.

Veterinární golfová tour 2011

.

Výzva pro všechny starší kolegy

.