Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

.

Animal Vetex Brno

.

Hradec Králové Desátý ročníkVetFair

.

ERRATA – “Slavnostní otevření studijního a informačního centra VFU”

.

Murphyho a podobné zákony

.

Pražský kongres na WSAVA v Birminghamu

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Zpráva prezidenta KVL ČR pro XXI. sněm

.

Zpráva Čestné rady Komory veterinárních lékařů pro XXI. Sněm KVL

.

Zpráva o činnosti revizní komise za uplynulé období

.

Zpráva EK za rok 2011 k XXI. sněmu KVL ČR

.

Zpráva zahraniční komise KVL ČR pro XXI. sněm KVL 2012

.

Výroční zpráva mediální komise KVL ČR pro XXI. sněm KVL 2012

.

Zpráva legislativní komise KVL ČR pro XXI. sněm KVL 2012

.

Výroční zpráva vzdělávací komise KVL ČR

.