Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Katka Novozámská

.

Usnesení XXI. Sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky ze dne 19. 5. 2012

.

Průběh XXI. Sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky

.

Scénář návrhu na odvolání některých členů představenstva

.

Kdo chce psa bít, hůl si najde

.

Na vlastné oči

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Jsme opravdu takoví?

.

Malá fotoreportáž z XXI. sněmu KVL ČR

.

Posněmovní dojmy a fakta

.

Světový veterinární kongres

.

Pár slov z duše

.

Vyjádření člena čestné Rady KVL ČR

.

QUOD CAPITA, TOT SENTENTIAE SALUTATIO

.

Karel Čapek, Kniha apokryfů

.