Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Lubomír Borkovec

.

Valné shromáždění Federace veterinářů Evropy v Amsterodamu

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Všeobecné shromáždění OIE (World Organisation for Animal Health)

.

Management měst a obcí XII. ročník odborné konference

.

Murphyho a podobné zákony

.

Postřehy z Amsterodamu

.

Ukončení podnikání fyzické osoby – díl II.

.

Vomitus – exitus ?

.

VIII. ročník tenisového turnaje KVL ČR

.

Výsledky fotografické soutěže společnosti SG–VET

.

Zeptali jsme se za vás – Šárka Douchová

.

… letem veterinárním světem

.

Letní plzeňské komorové setkání

.

Volejbalové klání 2012

.