Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

.

Usnesení XXII. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky

.

Světový veterinární kongres 2013

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Jednání veterinárních reprezentací ve Visegrádu

.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bruselu

.

Murphyho a podobné zákony

.

Brusel nezklamal

.

Další jednání Odborné pracovní skupiny pro NOP od IBR

.

Elektronická podání pro finanční úřady

.

Vyšetření na březost

.

Pokyny pro pojištění odpovědnosti veterinárních lékařů (VL) a přerušení provozu

.

Pojistná smlouva č. 503436850 o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů

.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb ZPP PO VET 1/12

.

Jaký byl seminář? Chirurgická onemocnění kolenního kloubu

.