Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

.

Rozhovor s kardinálem Dukou

.

Úvodní slovo ke slavnostnímu zahájení WVC – MVDr. Jan Bernardy

.

Úvodní slovo ke slavnostnímu zahájení WVC – Ing. Jiří Hojer

.

Koláž k jednotlivým sekcím

.

Nemoci psů a koček

.

Chirurgie psů a koček

.

Nemoci a chirurgie koní

.

Interview – Clark K. Fobian

.

Nemoci exotických zvířat

.

Interview – Theresa W. Fossumová

.

Interview – Bernard Vallat

.

Nemoci skotu

.

Nemoci prasat

.

Interview – Faouzi Kechrid

.